Bestuur

Dick Kol Voorzitter
Leonie Gozeling Secretaris Extern
Ricardo de Jong Penningmeester Belastingadviseur bij BDO te Amstelveen
Ed Heeremans Lid Sr. accountmanager bedrijven Rabobank
Joost Vijn Lid Eigenaar panden (o.a. VIP Fashion)
Marjolein van der Goen Lid Eigenaar panden (o.a. Amedee)
Anton Bruning Lid Vastgoed regisseur
Menno Heineman Lid Eigenaar NL Properties

Commissies

Commissies VEBH

Portefeuilles

Algemene Zaken / Gemeente Haarlem Dick Kol
Financiën Ricardo de Jong
Ledenwerving Gezamenlijk
Centrum Management Groep Dick Kol, Marjolein van der Goen en Ed Heeremans
Parkeren en Bereikbaarheid Joost Vijn en Dick Kol
Kwaliteit openbare ruimten Anton Bruning en Marjolein van der Goen
Promotie en marketing Marjolein van der Goen en Dick Kol
Wonen boven winkels Dick Kol
Leegstand Menno Heineman en Anton Bruning
O.O.C. Joost Vijn
Distributie Marjolein van der Goen, Joost Vijn en Dick Kol

Bestuursleden

Foto Dick Kol

Dick Kol - Voorzitter

Haarlemmer 'in hart en nieren' Dick Kol was tot 1 september 2021 commercieel directeur bij KOL Tegels. Hij vond het tijd voor iets nieuws in zijn leven, zoals het voorzitten van de vergaderingen van de VEBH en het starten van zijn eigen bedrijf dat zich toelegt op crisis-communicatie en verandermanagement.
Dick Kol is geen eigenaar van commercieel onroerend vastgoed. Maar dat is volgens hem eerder een voordeel dan een nadeel. "Het bestuur zocht een onpartijdig voorzitter, iemand met een frisse blik. De VEBH bestaat al jaren en staat bekend als een gedegen vereniging. Ik vond het een eer dat ik werd gevraagd. Te meer omdat de VEBH stappen vooruit wil maken."

De nieuwe voorzitter benoemt drie voor de VEBH essentiële zaken: verbinding, belangenbehartiging en een kennisbank zijn voor de leden. Om een grotere vuist te kunnen maken, zijn meer leden hard nodig. "Ongeveer tien procent van de commercieel vastgoedeigenaren is nu lid van de VEBH. Daar zitten eigenaren bij met meerdere panden, dus onze dekkingsgraad ligt een stuk hoger. Het is belangrijk is dat we onze leden duidelijk maken wat we voor ze doen, wat we onder andere tijdens de vergaderingen van de Centrum Management Groep inbrengen. Daar zitten we met alle andere partijen aan tafel. Daar vertegenwoordigen we de belangen van onze leden, dat is de plek waar de verbinding concreet wordt gemaakt. Ik zie mijn rol vooral als een verbinder voor het bestuur, haar leden en alle stakeholders in de stad."

Foto Ricardo de Jong

Ricardo de Jong - Penningmeester

Ricardo de Jong werd geboren in Haarlem en is momenteel woonachtig in Hillegom. Hij werkt als belastingadviseur inclusief een aantal Haarlemse klanten binnen de nationale belastingadviespraktijk van BDO in Amstelveen. Hij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van fiscale advisering, herstructureringen en vooroverlegtrajecten met de Belastingdienst. Zijn focus ligt daarbij op vastgoed. Zo adviseert hij doorlopend vastgoedbeleggers en initiatiefnemers achter vastgoedbeleggingsfondsen. Daarnaast blijft Ricardo de Jong als lid van de landelijke branchegroep Bouw & Vastgoed van BDO op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op zijn vakgebied.

Mochten er leden zijn die vragen hebben over de administratie van de VEBH of leden die een keer willen sparren over fiscale regelgeving, dan zijn zij bij dezen van harte uitgenodigd om contact op te nemen.

Foto Ed Heeremans

Ed Heeremans - Lid

Ed Heeremans, geboren in Haarlem in een ondernemersgezin en nu woonachtig in Heemstede. “Vanuit mijn achtergrond als accountmanager binnen de zakelijke markt bij de Rabobank heb ik in 2014 het stokje in het bestuur van de VEBH overgenomen van een andere bankier.

In mijn klantenportefeuille bevinden zich relatief veel vastgoed relaties. Om die reden heb ik alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren in het commercieel vastgoed van nabij meegemaakt. Nog steeds wordt de vastgoedmarkt door alle banken nauwlettend gevolgd.

Met een blik vanuit de bankwereld vervul ik mijn rol in het bestuur van de VEBH. De houding van de banken speelt immers ook een belangrijke rol als het gaat om de toekomst van het commercieel vastgoed. Daarnaast voel ik mij ook in het algemeen verbonden met de prachtige stad Haarlem. Via het bestuur van de VEBH heb ik ook zitting in het overleg van de Centrum Management Groep van Haarlem.

Ik hoop van harte dat de leden van de VEBH actief meedenken met alle ontwikkelingen die gaande zijn en ons als bestuur voeden met informatie die wij kunnen gebruiken op de plaatsen waar wij als vereniging vertegenwoordigd zijn en dus ook invloed hebben zoals bijvoorbeeld bij de Centrum Management Groep. Op die manier kunnen wij de belangen van onze leden optimaal behartigen.”

Foto Joost Vijn

Joost Vijn - Lid

Joost Vijn geboren in Haarlem, komt uit een Haarlems ondernemersgezin en is nu woonachtig in Heemstede. Hij had tot 2017 een herenmodewinkel in het centrum van Haarlem. Hij ondersteunt nu zijn ouders bij de verhuur van enkele appartementen en winkelruimten in Haarlem. Joost is sinds 2012 betrokken bij de VEBH en denkt mee vanuit het standpunt en de belangen van de winkeliers. “Haarlem is een fantastische (winkel) stad waar vooral op het gebied van Retail op het moment veel gebeurt. Het belang van een goede communicatie, samenwerking en meedenken tussen de eigenaar en de retailer is hierdoor groter dan misschien wel ooit tevoren.” Joost heeft zowel rechtsreeks als via zijn familie aan beide kanten van de lijn ervaring. De uitdagingen die er op dit moment voor de VEBH liggen zijn zodanig dat hij hier aan mee denkt en –werkt.

Foto Marjolein van der Goen

Marjolein van der Goen - Lid

Marjolein van der Goen is geboren in Amsterdam. Ze komt uit een echt ondernemersgezin. Marjolein woont in Heemstede. Samen met haar zus heeft is zij eigenaar van de modezaak Colombo. Daarnaast beheren Marjolein en haar zus onroerend goed in onder andere de binnenstad van Haarlem. Zij vindt het belangrijk dat Haarlem een sterke economisch stad is en blijft. “Om dat te bereiken is samenwerking met andere partijen essentieel.” Mede daarom is zij naast bestuurslid van de VEBH bestuurslid van stichting evenementen Haarlem, dat onder andere de Haarlem Shopping Night organiseert.

Foto Anton Bruning

Anton Bruning - Lid

Anton Bruning is in het dagelijks leven ondernemer als partner van Bruning De Goede vastgoedregisseurs. In die hoedanigheid biedt hij eigenaren van vastgoedportefeuilles op het gebied van wonen, winkels, kantoren en logistieke vastgoed ondersteuning op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau zowel in Nederland als in België. Anton Bruning ging na zijn MTS naar de HTS (bouwkunde) in Haarlem, hij is nu sinds midden jaren negentig actief in de vastgoedsector in diverse sectoren als beheerde, asset manager en portefeuillebeheer voor diverse instituten en belegginsinstanties. Vanuit zijn expertise als vastgoedregisseur en zijn landelijke ervaring in vele binnesteden in Nederland op het gebied van winkels en wonen in en boven winkels heeft hij zitting in het bestuur van de VEBH. “Met mijn kennis en ervaring probeer ik onze leden te ondersteunen bij de vastgoed gerelateerde zaken zoals wonen boven (in) winkels. De komende jaren zullen vele eigenaren (leden) moeten gaan omdenken en strategische keuzes moeten gaan maken hoe om te gaan met de exploitatie van hun bezit in de binnenstad.”

Foto Menno Heineman

Menno Heineman - Lid

Menno Heineman is eigenaar van NL Properties. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast volgde hij aan de UvA de Master of Real Estate opleiding en studeerde hij in het buitenland. Het bracht hem op vele plekken en vele posities. Van CEO van een Duitse hotelketen naar ontwikkelaar van recreatieparken tot partner bij de Haarlemse Wagenhof Groep.

"Ik vind Haarlem prachtig om te wonen. Het is een veilige en gezellige plek. Ik ben ondernemer in hart en nieren, altijd geweest. En altijd hard gewerkt. Ik wil nu wat extra's betekenen voor de samenleving, onder andere op bestuurlijk vlak en door mensen verder te brengen. Door mijn opleiding, netwerk en ervaring verwacht ik een meerwaarde voor de VEBH te zijn. Ik spreek de taal van de vastgoedeigenaar en wil me inzetten om nieuwe ideeën te ontwikkelen; vooral nu de toekomst van binnensteden onder druk staat. Het is belangrijk te denken in oplossingen. Met elkaar moeten we zorgen vooruit te komen."