Word lid van de VEBH


De Vereniging Eigenaren Binnenstad Haarlem (VEBH) behartigt de belangen van vastgoedeigenaren in Haarlem met de volgende speerpunten:

  • een sterk lokaal netwerk van vastgoedeigenaren in de (binnen)stad Haarlem
  • het hebben van een sterke belangenbehartiging van de vastgoedeigenaren in de Haarlemse lokale politiek
  • kennis en ervaringen delen met andere Haarlemse vastgoedeigenaren

De VEBH organiseert jaarlijkse meerdere bijeenkomsten waar u als lid van onze vereniging andere leden ontmoet. Vaak organiseren wij dit rond een actueel thema waar u uw visie op kunt geven en kennis over kan opdoen.

Wij hebben als VEBH met twee afgevaardigden zitting in de Haarlemse Centrum Management Groep (CMG). Binnen de CMG zijn alle stakeholders van de Haarlemse binnenstad vertegenwoordigd en denken wij in het belang van de Haarlemse vastgoedeigenaren actief mee over het beleid van de gemeente op uiteenlopende terreinen. Van parkeerbeleid tot het vormen van een BIZ voor eigenaren.

De VEBH vindt het erg belangrijk dat wij weten wat er speelt bij u als vastgoedeigenaar. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk eigenaren lid zijn van de VEBH en vragen wij u ook om uw ideeën en vragen met ons en de andere leden te delen. Samen kunnen wij zo het beste voor uw belangen opkomen.

Aanmelden


Het lidmaatschap staat open voor eigenaren van commercieel onroerend goed in de binnenstad van Haarlem.

Het kan dus gaan om een individuele eigenaar en tevens gebruiker van het pand, maar ook om een (professionele) belegger.

Onder de binnenstad van Haarlem te verstaan het gebied tussen het Spaarne (oosten), de Haarlemmerhout (zuiden), de Leidsevaart (westen) en het station/de Bolwerken (noorden).

De contributie bedraagt:
€ 110,- (één pand)
€ 220,- (meer dan één pand)

U kunt zich hieronder aanmelden voor het lidmaatschap.
U ontvangt via het secretariaat een bevestiging van uw aanmelding.

Disclaimer:
Bij invulling en verzending van dit formulier geeft u ons toestemming om uw gegevens op te slaan. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor één jaar en wordt telkens automatisch met een jaar verlengd. Voor opzegging wordt een termijn van 2 maanden gehanteerd.